Asiakkaitamme ovat huostaanotetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset ja nuoret. Kotiimme voidaan sijoittaa myös maahanmuuttaja lapsia. Usein sijoitukset ovat pitkäaikaisia, jolloin myös hoito- ja kasvatustyö on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tuloksellista. Yhteistyö sijoitettujen lasten vanhempien ja heille muuten läheisten ihmisten sekä sijoittavan kunnan että muiden moniammatillisten verkostojen kanssa on tärkeää ja oleellinen osa arkea.

Perhekotimme arvoja ovat

· Yksilöllisyys, lapsen aito kohtaaminen ja kuunteleminen

· Yhteisöllisyys: arjen jakaminen yhdessä, osallisuus, ”sinusta välitetään ja sinä välität”, voimavarojen löytäminen

· Avoimuus: tilaa jokaisen asioille ja tunteille, toiminnan läpinäkyvyys

· Ilo: ilo voi löytyä arjen hetkistä, ihmissuhteista tai vaikkapa uusien taitojen oppimisesta. Tärkeää on voida jakaa iloa muiden kanssa.

Pidämme tärkeänä voimauttavan kasvuympäristön luomista. Käytämme erilaisina menetelmiä mm. luovia toimintoja ja perhekodissamme kehittämäämme Tarinan voima –menetelmää. Pienten tavoitteiden asettamisella pyritään omien vahvuuksien löytämiseen.

Perhekodin vanhempina toimivat Mika ja Anne. Vastuuhenkilönä toimiva Mika on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja ja työskennellyt aikaisemmin mm. lastenkodissa ohjaajana, päiväkodeissa lastentarhanopettajana sekä Kriminaalihuoltoyhdistyksen ehdonalaisvalvojana. Mika on myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja opiskelee tällä hetkellä perhetyötä. Anne on koulutukseltaan sosionomi AMK. Lisäksi opintoja on myös erityispedagogiikassa ja kasvatustieteissä. Anne on suorittanut myös voimauttavan valokuvauksen perusopinnot. Aikaisemmalta koulutukseltaan Anne on insinööri ja työskennellyt IT-projektien parissa.

Toimintamme perustuu ammatillisuuteen ja vankkaan ammattitaitoon, jota ylläpidetään ja kehitetään alan koulutuksilla. Työssä jaksamista tukee omat harrastukset, säännölliset työnohjaukset sekä muilta perhekodeilta saatava vertaistuki (APKL:n laatupiiritoiminta).