Lapsen biologiset vanhemmat ovat lapselle ne ainoat todelliset vanhemmat ja siksi pidämme yhteistyötä vanhempien kanssa tärkeänä osana työtämme. Vanhemmuus ei pääty sijoitukseen.

Pidämme tärkeänä sijoitettujen lasten vanhempien ja muiden läheisten ihmisten osallisuutta lapsen sijoituksen aikana. Tärkeää on, että lapsi kokee omien biologisten vanhempien tulevan hyväksytyiksi ja kuulluiksi. Yhtä tärkeää on myös vanhempien antama hyväksyntä, jonka avulla lapsella on lupa kiinnittyä perhekodin arkeen sekä hyötyä suhteista perhekodin aikuisiin.

Lapsen kokemuksia pyritään tuomaan näkyväksi vanhemmalle mm. tukemalla yhteydenpitoa. Mielellämme käytämmekin ajatusta jaetusta vanhemmuudesta. Luottamuksellista ja lapsen kasvua tukevia ihmissuhteita voi olla myös jonkun muun läheiseksi koetun ihmisen kanssa esim. isovanhempien ja sisarusten kanssa. Vanhemmat ja muut läheiset ovat tervetulleita sovitusti vierailemaan perhekodissa. Sijoituksen aikana pyritään yhdessä löytämään kullekin osapuolelle sopivat toimintatavat.